Veni Vidi Vissie forum home ruimte ruimte
Veni Vidi Vissie forum
ruimte
    Home     Regels     De jury     Prijzen     Deelnemers     Banner     FAQ     Het forum    Regels Keuring 2006

 1. Een deelnemer moet lid zijn van het forum, en minimaal 20 zinnige berichtjes geschreven hebben.

 2. Voor alles is ook op deze wedstrijd het algemene VVV-reglement van toepassing ( zie ook: hier.)

 3. Een deelnemer mag maar ťťn keer meedoen per categorie, maar mag zich wel voor verschillende categorieŽn inschrijven.

 4. CategorieŽn waarin je kan deelnemen (let op BRUTO inhoud van het aquarium). Geef bij het insturen duidelijk aan in welke categorie je mee wil doen.
  1. Aquarium < 40L
  2. Aquarium 41-150 liter
  3. Aquarium 151-400 liter
  4. Aquarium 401 - belachelijk groot
  5. Paludarium en aqua-terrarium.
  6. Biotoopaquaria (Malawi, Discussen, etc.)


 5. Je moet alle foto's zelf genomen hebben of in ieder geval dienen de copyrights op de foto van jou te zijn.

 6. Er moeten vijf foto's per inzender ingeleverd worden, dus denk goed na over welke je inlevert.
  1. Een overzichtfoto waarop de hele bak duidelijk te zien is.
  2. Een overzichtfoto van de hele bak gemaakt vanuit de ruimte aan de linker of rechter kant.
  3. Drie detail foto's l ( 1 detail gedeelte bak, 1 detail plant(engroep) en 1 detail vis )


 7. Er moet ook een lay-out mee geleverd worden als 6'de plaatje. Zorg ervoor dat de planten- en vissennamen niet op het plaatjes staan maar apart mee geleverd worden. (zie: Voorbeelden beplantingsplan.) In verband met het internationale karakter van de jury moeten we erop aandringen zoveel mogelijk gebruik te maken van correctie wetenschappelijke namen. U kunt daarbij natuurlijk hulp inroepen van het forum.

 8. Een beschrijving van de techniek moet ook mee gestuurd worden. (ook bv licht tijden)

 9. Het Beheer van VVV is uitgesloten van deelname.

 10. Resizen is verplicht! Zie voor deze en verdere foto voorwaarden het hoofdstuk: Fotoregels

 11. Deelnemers die niet aan de regels voldoen worden uitgesloten van deelname. . Je wordt hiervan op de hoogte gesteld zodat je eventueel de kans hebt nog wat aanpassingen te doen.

 12. In het geval van een meningsverschil, of iets waarin de bovenstaande regels niet voorzien geldt het oordeel van het beheer van het forum.

 13. Mail al de foto's en de beschrijvingen met je nick en echte naam naar: apisto@venividivissie.org voor 15 december 2006 om 23:59 uur.

Alle foto's worden ge-upload naar een speciaal voor deze wedstrijd op de VVV-Server gereserveerde plek. Deze foto's komen dan ook uiteindelijk in een overzichtstopic te staan zoals ook bij de vorige wedstrijd. Dit geldt voor alle foto's van alle deelnemers, hiervoor geef je ook toestemming als je deelneemt. De inzender gaat ook akkoord met het eventuele gebruik van de ingezonden foto's voor promotiedoeleinden van het forum.
Fotoregels

 1. Resize je foto's tot 800 pixels breed zonder rand.

 2. Sla hem op als jpg! Het jpg-formaat is verplicht! Geen BMP, TIF of andere bestandsformaten

 3. Geef je foto als naam je nickname met een volgnummer. Een voorbeeld: apisto01.jpg
  1. Nick01 is het overzicht
  2. Nick02 is het overzicht vanuit de ruimte.
  3. Nick03 t/m nick05 zijn de details.


 4. Het plan dient volgnummer 06 te hebben. (als voorbeeld: apisto06.jpg) en dient ook 800 pixels breed te zijn.

 5. De foto's mogen niet de naam van de fotograaf of andere herkenbare tekst (zoals copyright) bevatten, dit om te garanderen dat het keuren anoniem gebeurt.

 6. De foto's moeten tijdens de inschrijvingsperiode van 30 september 2006 t/m 15 december 2006 gemaakt zijn.

 7. Je moet alle foto's zelf genomen hebben of in ieder geval dienen de copyrights op de foto van jou te zijn.

 8. Mail al de foto's en de beschrijvingen met je nick en echte naam naar: apisto@venividivissie.org voor 15 december 2006 om 23:59 uur.


Verdere foto regels

We kunnen uiteraard niet garanderen dat we alle bewerkingen ontdekken. Echter, indien we daar wel gegronde twijfel over hebben is dit meteen reden om je definitief uit te sluiten van de wedstrijd.

Welke bewerking op de foto mag wel?
 • Kleurcorrecties (curven; levels; color balance; hue; saturation; brightness; contrast).
 • Gebruik van de volgende filters: Unsharp mask, Noise, sharpen.
 • Uitsneden maken.

Welke bewerkingen zijn niet toegelaten?
 • Het erin klonen/verwerken van andere foto's, vissen. etc
 • Het weghalen /aanpassen van storende vissen, slechte planten etc.
 • De rest.


Voorbeelden beplantingsplan


Veni Vidi Vissie Keuring 2006

Dit is de site van de VeniVidiVissie aquariumkeuring 2006. Als u een beetje inspiratie op wilt doen, kunt u de site van onze nano-keuring van 2005 eens gaan bekijken (Klikerdeklik). Er staan daar voldoende ideŽen op om inspiratie op te doen. Mocht u nog vragen hebben over deze wedstrijd, dan kunt u dat doen in het daarvoor geopende topic in het forum. (klikerdeklik)

witruimte plaatje ter versiering