{ FAQ_TITLE }

Veni Vidi Vissie - Algemene regels

Regels
Regels zijn helaas in deze maatschappij steeds meer nodig. Veni Vidi Vissie probeert om deze regels zo soepel mogelijk te hanteren. Probeer je hier zo veel mogelijk aan deze regels te houden en bedenk dat de beheerders ook maar goedwillende amateurs zijn die niet continu het forum in de gaten houden. Heb je op- of aanmerkingen op het beheer, meld dit dan even in een persoonlijk berichtje.
Het reglement is ook van toepassing op privéberichten en de chat.
Omhoog

Wat mag hier niet?
Scheldpartijen, vloeken en persoonlijke aanvallen, berichten met een gewelddadige strekking, berichten met een politieke inhoud, discriminerende en/of racistische uitlatingen, berichten over geloofsovertuiging, berichten om andere gebruikers te provoceren, het zonder toestemming openbaar maken van andermans privégegevens als adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. Pornografisch materiaal valt ook onder de verboden. Bij grensgevallen is een en ander ter beoordeling van het beheer.
Omhoog

Taalgebruik
Houd er rekening mee, dat de deelnemers zowel uit België als uit Nederland komen en vermijd dialect.
Je gebruikt geen MSN-, SMS-taal, of de zogenaamde breezah-taal in je berichten. Je plaatst berichten gewoon in algemeen (beschaafd) Nederlands, zodat het voor een ieder leesbaar blijft. Let zodoende ook op uw interpunctie! (Soms krijgt het geschreven woord een andere betekenis als er bijvoorbeeld een komma verkeerd staat).
De kans op een serieus antwoord kan zelfs aanzienlijk lager liggen dan bij normaal taalbegruik.
Omhoog

Problemen
Heb je problemen met iets of iemand op dit forum, meld dit dan eerst aan de beheerders. Zij zullen dan proberen te bemiddelen.
Omhoog

Onduidelijk
Bestaat er onduidelijkheid over iets? Vraag dan eerst aan de beheerders wat er wel en niet mogelijk is.
Omhoog

Copyright tekst en/of afbeeldingen forum
Alle tekst en/of afbeeldingen op Veni Vidi Vissie zijn en blijven eigendom van Veni Vidi Vissie. Het letterlijk overnemen van tekst en/of afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de beheerders.
Omhoog

Copyright tekst en/of afbeeldingen gebruikers
De berichten en/of afbeeldingen van de gebruikers blijven te allen tijde eigendom van de gebruikers; het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit de berichten is uitsluitend toegestaan na toestemming van de betreffende gebruiker.
Omhoog

Linken naar andere forums
Het is niet toegestaan om berichten met linken naar andere forums te plaatsen om dat forum te promoten. De linken zullen eerst door de beheerders of moddereters goedgekeurd moeten worden. Berichten met linken die niet door de beheerders en/of moddereters goedgekeurd zijn, worden direct en zonder waarschuwing verwijderd. Het is uiteraard wel toegestaan om een link te plaatsen naar een ander forum, indien deze link relevante informatie bevat over het onderwerp.
Omhoog

Stemmen winnen
Het is niet toegestaan om berichten met linken naar andere forums te plaatsen om stemmen te winnen. Berichten met dit soort linken worden direct en zonder waarschuwing verwijderd.
Omhoog

Sponsors zoeken
Het is niet toegestaan om op Veni Vidi Vissie sponsoren te werven voor je eigen website. Dergelijke berichten zullen direct worden verwijderd. Het heeft ons zelf genoeg moeite gekost om een aantal sponsors te kunnen vinden en die willen wij zeker niet belasten met nog meer verzoeken om sponsoring.
Omhoog

Maatregelen
Rechten van de beheerders.
Het beheer van VeniVidiVissie heeft het recht om alle berichten te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen alsmede het recht onderwerpen, forums en subforums te sluiten op het moment dat één of meer van de forumregels worden overtreden of wanneer zij dit om een andere reden passend vindt. Of iets onder deze categorie valt, wordt bepaald door de beheerder en niet door de gebruiker.

De beheerders van VeniVidiVissie proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van het forum. Het is echter mogelijk dat zij iets over het hoofd zien. Alle berichten op dit forum zijn dan ook de meningen en gezichtspunten van de gebruikers en niet van de beheerders (behalve bij de berichten die door de beheerders zelf geplaatst zijn). Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers. Mocht u denken een ongeoorloofd bericht tegen te komen, stuur dan een berichtje aan één van de beheerders via een PB.

Wie zich niet houdt aan de regels of aanwijzingen van de beheerders niet volgt, kan de toegang tot het forum tijdelijk of permanent worden ontzegd. Eventueel zal de service-provider van deze gebruiker op de hoogte worden gesteld van zijn/haar gedrag als dit erom vraagt. Zijn/haar onderwerpen zullen niet worden verwijderd.
Omhoog

Onderwerpen plaatsen

In welk forum of subforum plaats ik mijn onderwerp?
In het forum of subforum waar jij denkt dat het thuis hoort. Indien je achteraf denkt dat het toch beter in een ander forum of subforum geplaatst had kunnen worden, vraag dan aan één van de beheerders of moddereters of deze het onderwerp wil verplaatsen.
Omhoog

Dubbele onderwerpen!
Kijk voordat je een onderwerp of vraag plaatst of er niet iemand anders precies hetzelfde geschreven heeft. Zo voorkomen we dubbele threads.
Omhoog

Zoeken naar onderwerpen.
Kijk voordat je een onderwerp of vraag plaatst eerst met de zoekfunctie of er al niet een dergelijk onderwerp of vraag bestaat. De zoekfunctie is te vinden in de kop van iedere pagina.
Omhoog

De rubriek "Aangeboden".
Hier kun je artikelen te koop aanbieden. Uiteraard kun je hier ook gratis artikelen aanbieden. Opmerkingen zoals: Jammer, ik woon te ver, ik heb er geen ruimte voor, het mag niet van mijn ouders of ik heb er het geld niet voor, worden niet op prijs gesteld.
Omhoog

Wanneer je iets aanbiedt.
Zorg er dan voor dat in je profiel in ieder geval je woonplaats is ingevuld. Dan krijgen we in ieder geval geen reeks berichten, waarin om de woonplaats gevraagd wordt. Het veld staat tenslotte niet voor niets in je profiel. Het is niet toegestaan om je bericht meer dan één keer omhoog te schoppen.
Omhoog

Aanpassen van berichten.
In de rubrieken: "Aangeboden", "Gevraagd" en "Ruilen" worden geen berichten door de beheerders aangepast indien het gezochte of aangeboden artikel gevonden of verkocht (geruild) is. Je kan zelf een laatste bericht plaatsen dat het aangeboden artikel gevonden, verkocht of geruild is.
Omhoog

Gebruik van afbeeldingen, avatars en onderschriften

Formaat foto
Probeer een foto zo klein mogelijk te houden, liefst 640 x 480 pixels en een bestandsgrootte van ongeveer 50 Kb.
Omhoog

Formaat avatar
Een avatar mag de maximale afmetingen hebben van 100 x 100 pixels en een bestandsgrootte van 6 Kb. Het is niet toegestaan bewegende beelden in je avatar te gebruiken.
Omhoog

Copyright
Bedenk dat er op foto's copyright kan rusten. Je bent en blijft zelf aansprakelijk voor het gebruik van foto's en avatars. Het is dus niet toegestaan zonder toestemming van de eigenaar een foto te plaatsen. Wij (Veni Vidi Vissie) wijzen elke copyrightclaim af.
Omhoog

Waar worden afbeeldingen geplaatst?
In principe mag je een foto in ieder forum of subforum plaatsen waar je wilt, zolang de foto maar relevant is bij het desbetreffende onderwerp.
Omhoog

Afbeeldingen in het foto-album
Met het plaatsen van een foto in het foto-album, ga je ermee akkoord dat het adres van Veni Vidi Vissie in de foto geplaatst wordt en dat de foto voor de database gebruikt kan worden.
Omhoog

Afbeeldingen op het forum
Met het plaatsen van een foto (via een externe link) op het forum, ga je ermee akkoord dat de foto voor de database gebruikt kan worden.
Omhoog

Onderschrift
Voor wat betreft het onderschrift bij je berichten is de toepassing van bewegende beelden NIET toegestaan.
Omhoog

Commerciële Berichten

Winkel besprekingen
Het is niet toegestaan winkels (webwinkels, reguliere winkels) te beoordelen of te bespreken. De meningen over een winkel of een product zijn vaak heel persoonlijk en daardoor dus niet objectief. Een winkeleigenaar weet vaak niet dat hij/zij op een forum beoordeeld is en kan hierdoor ook geen weerwoord geven. Voor geschillen tussen consument en leverancier verwijzen wij naar het Algemeen Burgerlijk Wetboek en de daarvoor aangewezen instanties.

Indien het in het belang van een onderwerp relevant kan worden geacht een onderneming te noemen, mag je dit doen, maar maak er geen reclamespot van. We willen niet bij elke reactie een reclamepraatje van je zien. Bij twijfel kan het beheer of de moderators geraadpleegd worden. Zij kunnen dan beoordelen of de vermelding relevant is. Beheer en/of moderators kunnen overigens zonder opgave van redenen je "reclame"-bericht wijzigen of verwijderen.
Omhoog

Mag ik zelf commerciële berichten plaatsen?
Bovenstaande betekent overigens niet dat iedereen nu vrij commerciële berichten mag plaatsen. Voor dit soort zaken is het "Commerciële" link subforum in het leven geroepen. Hier kunnen de beheerders of moddereters het bericht voor je plaatsen. Dit subforum is alleen bedoeld voor betalende adverteerders.
Omhoog

Hoe vaak mag ik commerciële berichten plaatsen?
Hoofdsponsoren (op de portal/index/elk forum) mogen één keer per twee weken hun commerciële boodschap laten plaatsen door de beheerders of moddereters.
Subforumsponsoren, eens per maand.
Omhoog

Subforum Links
Het is niet toegestaan commerciële links in het subforum "links" te plaatsen. Hiervoor bestaat een lijst met winkels in Nederland en België onder het trekmenu Artikelen.
Omhoog

Plezier
Wij wensen iedereen heel veel lees- en kijkplezier op het forum. En bedenk: Veni Vidi Vissie is een forum van en door gebruikers!
Omhoog

Reglement
Dit reglement is het laatst aangepast op 7 februari 2011 door het beheerteam.
Omhoog