Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

Z

Zaad

Een na de bevruchting gevormd orgaan voor de voortplanting, waarin de jonge kiem door een beschermend omhulsel is omgeven

Zijnerf

Uit de middennerf ontspringende nerf

Zijspruit

Uit de hoofdspruit komende spruit

Zuurmantel
Een om de plantwortel gevormde citroen-zuurmantel voor het oplossen van de voedselstoffen bij de wortels.
Een om de plantwortel gevormde citroen-zuurmantel voor het oplossen van de voedselstoffen bij de wortels.

Omhoog