Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

V

Var.

Afkorting voor variëteit

Variëteit

Veranderd, verscheiden Meestal wordt er een gekweekte versie van een plant mee bedoeld (zeg een kleurvariant)

Vedernervig

Als de zijnerven aan een middennerf ontspringen

Vegetatieve vermeerdering

Voortplanting langs ongeslachtelijke weg (b. v. door zijscheuten, afleggers, enz.).

Vrucht

Het voortplantingsorgaan, dat de zaden bevat

Vruchtbladen

Bladorganen van de plant, die de zaadknoppen voortbrengen.

Vruchtknop

Vrouwelijk deel van de bloem, waar de vruchten ontstaan

VVV

http://www.venividivissie.org

Omhoog