Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

T

Taxonomie

De leer van de wetmatigheden van de ordening, met de opgave de organismen te beschrijven, te benoemen en in een systeem te rangschikken.

Tegenoverstaande bladstand

De bladeren staan twee aan twee tegenover elkaar. Wanneer de bladeren kruisgewijs tegenover elkaar staan spreekt men van kruisgewijze bladstand (zie aldaar).

Tepalen

De afzonderlijke blaadjes van een perigonium (bloemdek, als dat niet in kelk en kroon is verdeeld).

Thallus

Plantenlichaam, vooral van algen, korstmossen en eenvoudige mossen; niet in stengel, bladeren en wortels verdeeld.

Tillandsia

Het plantengeslacht Tillandsia van de Bromeliafamilie (Bromeliaceae) telt meer dan 400 soorten en komt voor in bossen, woestijnen en bergen van Midden- en Zuid-Amerika, Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten. De meeste tillandsia's zijn epifyt.

Toppen

Afsnijden van de groeipunt (bovenkant van de stengelplant).

Transpiratie

Afgifte van waterdamp.

Triploïd

Cellen met het drievoudige aantal chromosomen.

Tros

Bloeiwijze met langs een gestrekte stengel gerangschikte, gesteelde bloemen.

ttiwwop

This Thread Is Worthless Without Pictures

Turionen

Overwinteringsknoppen van talrijke waterplanten. Ze worden in de herfst gevormd, overwinteren op de bodem van het water en stijgen pas in het voorjaar weer naar de oppervlakte, waar ze zich tot nieuwe planten ontwikkelen.

Tweehuizig

Mannelijke en vrouwelijke bloemen zijn over afzonderlijke (eenslachtige) planten verdeeld.

Tweeslachtige bloemen

Bloemen, waarin zowel meeldraden als stampers aanwezig zijn (mannelijk en vrouwlijk).

Type-vindplaats

De vindplaats, waar het exemplaar, waarnaar de plant is beschreven, werd verzameld.

Omhoog