Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

S

Scherm
Bloeiwijze
Bloeiwijze met verkorte hoofdas, waarop de ongeveer van één punt straalvormig uitgaande, meer of minder lang gesteelde afzonderlijke bloemen staan. Als in plaats van de afzonderlijke bloempjes weer kleine schermpjes zitten, spreekt men van een samengesteld scherm.

Schijnaar

Gedrongen pluimvormige bloeiwijze.

Schildvormig

De steel is in het midden van de bladschijf aangehecht.

Secundaire bladeren

Na de primaire bladeren verschijnende bladeren met de voor die soort kenmerkende vorm.

Semi-emers

Planten, die gedeeltelijk onder water en gedeeltelijk met hun scheuten boven de oppervlakte uitsteken.

Solitairplant

Een afzonderlijk staande plant

Sp.

Zie Species

Spadix

Bloemkolf.

Spatelvormig

Bladschijf langer dan breed, top breed afgerond, voet breed in de steel aflopend.

Spatha

Een vaak opvallend gekleurde bractee, typische voor Aronskelkachtige planten.

Spirulina

Voedsel dat voornamelijk bestaat uit de zee-alg Spirulina. Het vormt voor vissen met een hoofdzakelijk plantaardig menu een hoogwaardig voedsel waar andere vissen ook vaak goed mee uit de voeten (vinnen) kunnen. Het is verkrijgbaar in de vorm van vlokken, sticks, tabletten en granulaat (kleine korrels)

Sporangium

Sporenhoopje.

Sporocarpiën

De door een dikke sluier volledig omsloten sporenhoopjes van watervarens.

Sporofyllen

Sporenbladeren, de sporangiën dragende bladeren van varens.

Staminodiën

Rudimentaire, steriele meeldraden, die geen vruchtbaar stuifmeel voortbrengen.

Stempel

Het uiteinde van de stamper waarop voor de bevruchting stuifmeel moet worden afgezet.

stengelplant

Plant,die haar bladeren op een stengel vormt

stuifmeel

Zaad van de plant

Submers

Ondergedoken, onder water levend.

Sympatrisch

Aanduiding voor soorten met gelijke of overlappende verspreidingsgebieden.

Synandrium

Orgaan door de vergroeiing van het totaal der meeldraden ontstaan.

Syncarpium

Vrucht, die uit twee of meer vergroeide vruchtbladeren van één of meer bloemen ontstaat, b. v. bij Cryptocoryne-soorten of bij Ananas (uit verscheidene vergroeide vruchten gevormd).

Synoniem

Ongeldige plantennaarn.

Syntoop

Op dezelfde groeiplaats voorkomend.

Systematiek

Vakrichting van de biologie met de taak, de evolutionair bepaalde verwantschappen bij dieren en planten vast te stellen en ze in een systeem te rangschikken. Een deelgebied van de systematiek is de taxonomie.

Omhoog