Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

P

Paludarium

Nabootsing van een moerasbiotoop voor vochtminnende dieren en planten, gewoonlijk met water- en landdeel. maternaal

Paternaal

De vader verzorgd/broed de jongen uit.

Perianth

Dubbel bloemdek, meestal uit een groene kelk en opvallend gekleurde kroon bestaand.

Perigonium

Bloemdek bestaande uit gelijkvormige en gelijk gekleurde bloemdekbladeren. Er is dus geen verschil tussen kelk- en kroonbladen.

PH-waarde

Getalsmatige uitdrukking van de zure of basische reactie van stoffen. De pH waarde geeft het aantal vrije waterstof (H+ ) ionen weer. Het aantal H+ ionen bepaald de zuurgraad van het water in een schaal van 0-14. Water (H2O) is opgebouwd uit H+ en OH- ionen.

Pistillodium

Steriele stempel.

Plantenstraatje

Langgerekte formatie van planten in de aquariuminrichting

PO4
Fosfaat
Fosfaat

Polymorf

Veelvormig.

Pp
Afkorting van pondus Hydrogenii = gewicht van de waterstof
Afkorting van pondus Hydrogenii = gewicht van de waterstof

Primaire bladeren

De bij veel planten na de kiembladeren verschijnende, van de latere bladeren verschillende eerste bladeren.

Primaire nerf

Hoofd- of middennerf, waarvan de andere nerven afbuigen

Proliferatie

Levendbarende plantenvorming

Pseudovivipaar

Schijnbaar levendbarend

Omhoog