Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

O

Oecologie

Wetenschap van de relaties van de organismen tot elkaar en tot hun omgeving.

Oligotroof

Voedselarm.

Osteichthyes

Vissen met botten.

Overblijvend

De plant bloeit en draagt vrucht gedurende verscheidene jaren.

Overwinteringsknoppen

Zie Turionen

Ovofiele

Bij ovofiele muilbroeders worden de eieren direct na het leggen in de bek genomen en uitgebroed.

Ovovivipaar

Eierlevendbarend

Omhoog