Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

K

Kalkvliedend

Planten, die geen kalk verdragen kalkhardheid door kalk veroorzaakte hardheid van water

KH

De KH waarde wordt gemeten als carbonaatgehalte (CO32-) in het water, ook wel de carbonaathardheid genoemd. De KH waarde is tevens van grote invloed op de pH waarde omdat het werkt als een buffer tegen verzuring. De balans tussen carbonaten en bicarbonaten zorgt in combinatie met koolzuurgas voor een stabiele pH-waarde zolang er voldoende carbonaten/bicarbonaten in het water aanwezig zijn.

Kiemen

De eerste aanzet van het zaad tot een plant

Knoop

iets verdikte plaats, waar het blad aan de stengel zit

Kooldioxide
Gasvormige koolstofverbinding (C02)
Gasvormige koolstofverbinding (C02)

Koolzuur

In water opgeloste kooldioxide (H2C03)

Korte-dagplant

Planten die bij een dagelijkse belichtingsduur van minder dan 12 uur bloeien.

Kosmopoliet

Plantensoort die min of meer over de gehele aarde is verspreid.

Kransgewijze bladstand

Drie of meer bladeren zijn in een krans gerangschikt.

Kruisgewijze bladstand

De bladeren staan twee aan twee tegenover elkaar, en eik bladpaar staat loodrecht op het vorige.

Omhoog