Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

I

Indusium

Sluier, het tere omhulsel, dat bij de varens de groep sporangiën omhult.

Intercellulaire ruimten

Ruimten tussen de cellen, die een samenhangend, met lucht gevuld systeem vormen.

Internodiën

Tussen twee knopen (nodiën) liggend stengelstuk.

Omhoog