Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

H

Heteromorf

Verschillend gevormd.

Heterophyl

Met verschillende bladeren

HMF

Hamburger Matten Filter

HQI

Metaaldamp lamp

Huidmondjes

Openingen in de epidermis van de planten, die door twee bijzonder gevormde sluitcellen zijn omgeven; ze reguleren de opname van kooldioxide en de afgifte van waterdamp voor de fotosynthese.

Hypanthium

Bloembeker; een buisvormig deel tussen het vruchtbeginsel en de overige bloemorganen.

Omhoog