Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

E

Eenhuizig

Planten die bloemen hebben die hetzij slechts meeldraden (mannelijk) of slechts stampers (vrouwelijk) bevatten.

Eenjarig

De totale levensloop van een plant, van de kieming tot aan het rijpen van de vrucht, voltrekt zich binnen Ć©Ć©n groeiperiode.

Eenslachtig

Bloemen waarin zich hetzij slechts vrouwelijke (stampers), hetzij slechts mannelijke (meeldraden) geslachtsorganen bevinden.

Emers

Boven water levend.

Endeem

Organisme dat in tegenstelling tot een kosmopoliet van nature slechts in een klein gebied voorkomt.

Epidermis

Opperhuid, oppervlaktecellaag van hogere planten en dieren.

Epifyt

Een epipyt is een plant die op een andere plant groeit. Maar zijn voeding niet uit de andere plant haalt. Bijvoorbeeld: mos, korstmos, orchideeƫn, bromelia's (met name Tillandsia's) en algen

Epipelagisch

Zeevissen die ver uit de kust en vlak bij het wateroppervlak leven.

Esthetiek

Betrekking hebben op de waardering van het schone

Eutroof

Voedselrijk.

Omhoog