Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

C

Chasmogamie

Bestuiving bij bloemen, die zich openen en voor bestuiving met stuifmeel uit andere bloemen toegankelijk zijn.

Chlorofiel

Bladgroen, zie Fotosynthese.

Chondrichthyes

Kraakbeenachtige vissen.

Cleistogamie

Zelfbevruchting binnen de gesloten bloem.

CO2
Gasvormige koolstofverbinding
Zie kooldioxide

Cultivar

Een plant die in het wild niet voorkomt maar door een kweker is ‘gemaakt’, vaak uit twee andere planten.

Cuticula

Een door de epidermis-oppervlakte uitgescheiden waslaag; bij alle hoger ontwikkelde planten een voor gas en water slecht doorlaatbare, uit cutine bestaande laag ter vermindering van de verdamping.

Omhoog