Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

B

Basaal

Aan de basis, wortelstandig.

Bentisch

Zeevissen die op de bodem van de zee leven.

Bestuiving

Overdragen van stuifmeel op de stempel

Bevruchting

Vereniging van de kernen van de mannelijke en vrouwelijke bloemen

Biparenteel

Beide ouders verzorgen/broeden de jongen uit.

Bladgroen

Zie chlorophyl

Bladoksel

De hoek tussen blad en steel

Bladsteel

De steel, die het blad draagt

Bloem

Het deel van de plant, dat dient voor de geslachtelijke vermeerdering

Bloembekleedsels

De buitenste steriele bloembladeren, die de fertiele (vruchtbare) organen omgeven. De bloemdekbladeren zijn gelijk (perigonium) of verschillend gevormd en in kelk en kroon verdeeld.

Bloemknop

Nog niet ontplooide bloem of in rust verkerende spruit

Bloemschacht

Het deel van de steel, dat de bloesem draagt

Bloemsteel

Steel van een enkele bloem

Bloesem

Uit verschillende bloemen samengesteld

Bloesemkrans

Etage van een bloesem

Bodemuitloper

Vorm van vegetatieve vermeerdering waarbij de wortels nieuwe planten vormen.

Bractee

Schutblad van een bloem.

Buikwaterzucht

Bij deze ziekte zwelt de vis op en eet niet meer.

Bulloos

Blazig, gebobbeld.

Omhoog