Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

A

Aar
Bloeiwijze met lang gestrekte hoofdas, waarlangs ongesteelde afzonderlijke bloemen zitten.

Adiabatische koeling
Koeling door middel van het verdampen van water. De temperatuur van het water daalt doordat de energie in het verdampingsproces gaat zitten.

Adventiefknoppen
Knoppen aan wortels, bladeren of bloeiwijzen, die of spontaan of na beschadiging van de plant ontstaan.

Adventiefplanten
Planten aan wortels, bladeren of bloeiwijzen, die of spontaan of na beschadiging van de plant ontstaan.

Aflegger
Voor beworteling op de bodem afgelegd plantendeel.

Afwisselende bladstand
De bladeren staan afwisselend links en rechts van de stengel.

Agnatha
Vissen zonder kaken.

Alg
Plant met een lage ontwikkeling
Plant met een lage ontwikkeling

Algicide
Algendodende stof
Algendodende stof

Alkalisch
Kalkhoudende reactie van het water
Kalkhoudende reactie van het water

Amfibisch
Zowel in het water als op het land levend.
Zowel in het water als op het land levend.

Ammonium
Ammonium is het eerste tussenproduct wat door bacteriƫn wordt gemaakt uit stikstofhoudende afval.
Ammonium is het eerste tussenproduct wat door bacteriƫn wordt gemaakt uit stikstofhoudende afval.

Anaƫroob
Zonder zuurstof.
Zonder zuurstof.

Anatomie

Wetenschap van de inwendige bouw van organismen, de cel- en weefselleer omvattend.

Anthere

Helmhokje.

Anthese

Ontwikkelingsfase van de bloemorganen van het eind van het knopstadium tot het begin van het verwelken.

Anthocyaan

In het celsap opgeloste kleurstoffen, waarvan het kleurkarakter o. a. van de pH-waarde van het celsap afhangt.

Apomixis

Voortplanting, die schijnbaar met de seksuele overeenkomt, maar in werkelijkheid zonder bevruchting plaatsvindt; zaadvorming zonder voorafgaande bevruchting.

Artemia
Artemia zijn pekelkreeftjes, die in de zoutmeren in de Verenigde Staten leven. De eitjes daarvan hebben de prettige eigenschap dat ze heel lang houdbaar zijn en als ze uitkomen hoogwaardig voedsel leveren voor jonge visjes. (de larfjes (Artemia-naupliƫn) zijn piepklein). Nog een voordeel is dat ze bewegen, zodat jonge visjes er instinctief naar happen.
Artemia zijn pekelkreeftjes, die in de zoutmeren in de Verenigde Staten leven. De eitjes daarvan hebben de prettige eigenschap dat ze heel lang houdbaar zijn en als ze uitkomen hoogwaardig voedsel leveren voor jonge visjes. (de larfjes (Artemia-naupliƫn) zijn piepklein). Nog een voordeel is dat ze bewegen, zodat jonge visjes er instinctief naar happen.

Assimilatie
Opbouw van lichaamseigen organische stoffen uit anorganische of andere organische stoffen. Vaak verstaat men onder assimilatie in het bijzonder de vorming van zetmeel uit kooldioxide en water met behulp van lichtenergie en bladgroen (zie fotosynthese).
Opbouw van lichaamseigen organische stoffen uit anorganische of andere organische stoffen. Vaak verstaat men onder assimilatie in het bijzonder de vorming van zetmeel uit kooldioxide en water met behulp van lichtenergie en bladgroen (zie fotosynthese).

Omhoog