Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

F

Fertiel

Vruchtbaar.

Filament

Helmdraad.

Fosfaat
PO4
PO4

Fotosynthese
Fysiologisch proces, waarbij uit anorganische stoffen onder katalytische medewerking van het bladgroen en onder benutting van het zonlicht organische stoffen (koolhydraten) worden opgebouwd, vaak ook als assimilatie in engere zin aangeduid.
Fysiologisch proces, waarbij uit anorganische stoffen onder katalytische medewerking van het bladgroen en onder benutting van het zonlicht organische stoffen (koolhydraten) worden opgebouwd, vaak ook als assimilatie in engere zin aangeduid.

Franse Rode Klei

Een kleisoort uit frankrijk met een hoge concentratie ijzer. Prima voor in de bodem van het aquarium. Kan ook gebruikt worden als bijvoeding door er balletjes van te maken.

FRK

Een kleisoort uit frankrijk met een hoge concentratie ijzer. Prima voor in de bodem van het aquarium. Kan ook gebruikt worden als bijvoeding door er balletjes van te maken.

Omhoog